Flýtileiðir:

Om samarbetsnämnden


Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet är ett samarbetsorgan för lektoratsadministrationerna i de olika nordiska länderna. Syftet med samarbetet är att förbättra kunskapen om och intresset för Norden hos lärare i danska, finska, isländska, norska och svenska vid utländska universitet. Nämnden skall skapa förutsättningar för samarbete över ämnes-, institutions- och språkgränserna och därigenom markera den nordiska samhörigheten.

Nämnden stöder eller genomför arrangemang av nordisk karaktär som inte kan finansieras nationellt eller av de enskilda universiteten. Verksamheten omfattar konferenser, kulturprojekt, bidrag till lärarnas egna nordiska arrangemang och information.