Flýtileiðir:

Aktiviteter 2003-2005

I Samarbejdsnævnets handlingsplan indgår følgende prioriteringer:
  • at bevilge støtte til at fremme samarbejdet mellem de lektorer, som underviser i nordiske sprog ved udenlandske universiteter,
  • at holde faglige, regionale konferencer hvert år for lektorerne i form af skiftevis konferencer og forelæsningsturneer,
  • at foretage større, sammenhængende regionale satsninger for at styrke samarbejdet mellem Nordenunderviserne og institutioner.

Læs mere om nævnets aktiviteter og indsatsområder i handlingsplanen for årene 2003-2005 og i årsrapport 2003 .
Lektorkonferencer
Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet afholder hvert andet år en  større konference for universitetslektorer, som finder sted forskellige steder i Europa alt efter nævnets pågældende satsningsområder.
I år 2004 blev konferencen afholdt den 4.-6. november i Krakow i Polen for lektorer i Polen og de øvrige nye EU-lande, samt Rumænien, Bulgarien, Moldavien og Ukraine. Temaet var "Norden i det nye Europa".
Program - lektorkonference 2004 
 
De nordiske sprog ved universiteterne i Norden
En rapport udarbejdet af Anna Hannesdottir, Göteborgs Universitet, og Gitte Mose, Københavns Universitet, om undervisningen i de nordiske sprog ved universiteterne i Norden. Rapporten blev udgivet i november 2003. Læs mere  her.
 
Kina-satsning
Nævnet planlægger at foretage en satsning i Kina i år 2005, hvor nye samarbejdskontakter i form af nyoprettede lektorater ved flere kinesiske universiteter er under etablering.  Initiativet vil formentlig udmønte sig i en seminarrække i forbindelse med Nordic Centre at Fudan University’s 10-års-jubilæum.
 
USA-satsning
Nævnet har indgået aftale om en 3-årig satsning (2002-2005) i USA. Otte højere læreanstalter, der repræsenterer Alaska, det  nordvestlige USA og Canada, er gået sammen om et projekt  med henblik på at synliggøre Skandinavien og promovere  skandinavisk kultur i ovennævnte region. Det er meningen,  at projektet blandt andet skal udmunde i udgivelsen af en  bog om de nordiske lande, som fremover kan anvendes som  generel information og ved undervisningen i gymnasier og på  universiteter.

Projektet vil fokusere på kulturelle aspekter, og man vil  gøre brug af konferencer, seminarer, filmfestivaler, udgivelse  af informationsmateriale og lignende til at formidle budskabet.  Man har valgt at satse på de tre overordnede temaer Nature, People og Images of Scandinavia, som vil blive  fremhævet enkeltvis i hvert sit år.
Project outline (in English) 
Kontaktperson:
Professor Terje I . Leiren
Department of Scandinavian Studies, University of Washington
 
Japan-satsning
Samarbejdsnævnet for Norden-undervisning i udlandet afholdt i november 2001 en forelæsningsturné, "On Scandinavian  Tracks", ved tre forskellige universiteter i Japan. Symposierne  havde til formål at synliggøre nordisk kultur og de nordiske  samfund via forelæsninger om bl.a. de nordiske velfærdsstater,  samarbejde, ligestilling og national identitet. Initiativet var en  stor succes, da interessen for Norden var enorm.
Rapport - Japan 2001

Waseda University, 26 November 2001
Tokai University, 27 November 2001
Osaka University of Foreign Studies, 3 December 2001