Flýtileiðir:

Aktiviteter 2015-2016

Aktiviteter 2011-2014

Aktiviteter 2008-2011

Aktiviteter 2006-2007
Aktiviteter 2003-2005

Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet er et netværk for udenlandslektoratsadministrationene i Norden, dvs. de nationale enheder i de nordiske land som har ansvaret for kontakterne med og støtten til universiteter i og udenfor Norden som underviser i Nordens sprog, litteratur, kultur og samfundsforhold. Dette er Uddannelses- og Forskingsministeriet i Danmark, CIMO i Finland, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum i Island, Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) i Norge og Svenska Institutet i Sverige. Administrationerne i hvert land har et lektoratsudvalg som et rådgivende organ.

  1. Alment
  2. Fokuspunkter 2015-2016
  3. Aktuelle insatsområder
  4. Virksomhedsstruktur
  5. Finansiering

1.    Alment

Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet ønsker at styrke og effektivisere de nordiske projekter som indgår i den nordiske udlandslektorvirksomhed og øge samarbejdet mellem de ansatte i nordistik ved udenlandske universiteter.

Nævnet har til hensigt at videreføre den igangværende virksomhed med systematisk udvælgelse af mulige nye indsats- og virksomhedsformer i samråd med de øvrige nordiske organer på undervisnings-, forsknings- og kulturområdet og nordistikmiljøerne ved højere læreanstalter i og uden for Norden.

Nævnet har noteret sig deklarationen om nordisk sprogpolitik som Nordens Sprogråd udarbejdede (nu Ekspertgruppen Nordisk Sprogråd) og lagt vægt på at gøre Norden kendt som en foregangsregion inden for sprogspørgsmål.

Nævnet vurderer hele sin virksomhed i lyset af ‘nordisk nytte’, dvs. at der skal være tale om virksomhed hvor påviselige positive effekter opnås gennem fælles nordiske løsninger som manifesterer og udvikler nordisk samhørighed, og som øger nordisk kompetence.

2. Fokuspunkter 2015-2016

Nævnet finder det vigtigt at fremme et bredt kendskab til Norden og de i europæisk sammenhæng set små sprog.

Nævnet vil generelt arbejde på en større synliggørelse af nævnets virksomhed. En styrkelse af informationsindsatsen prioriteres i perioden 2015-2016, bl.a. med internetsider.

 

3. Aktuelle insatsområder

Fokusområder i Europa.
Nævnet har fokuseret på Tyskland og Østrig og Storbritannien i 2015. I 2016 skal nævnet beskæftige sig med undervisningen i Nordens sprog ved Islands Universitet i anledning af at man opretter et nyt hus der for Vigdís Finnbogadóttirs institut for udenlandske sprog.

Nordenprojekter i Nordamerika.
Nævnet vil fortsætte sit fokus på Nordamerika og styrke Scandinavian Studies i USA og Canada.

Nævnets udvidede virkeområde.
Nævnet har udvidet sit fokusområde til Asien og har hidtil organiseret tre seminarturnéer, én til Japanske universiteter i oktober 2001 (Tokyo og Osaka), én til Kinesiske universiteter i november 2005 (Shanghai og Beijing) og én til Indien (Delhi og Hyderabad) i 2010.

Nævnet vil i de nærmeste år udvide sit fokusområde globalt, bl. a. i Sydamerika, og overveje en eventuel opfølgning af tidligere satsninger i Asien.

 

4. Virksomhedsstruktur

Samarbejdsnævnet sammentræder vanligvis en til to gange om året efter ordførerens beslutning, eller når mindst to af nævnets medlemmer foreslår det.

År 2015
-    Møder i København og London
-    Besøg til universiteter i UK
-    Synliggørelse af Samarbejdsnævnets virksomhed.

År 2016
-   Møder i Helsinki og Reykjavík
-   Besøg til Islands Universitet
-   Synliggørelse af Samarbejdsnævnets virksomhed.

 

5.    Finansiering

Samarbejdsnævnets virksomhed finanseres helt eller delvis af de nationale lektoratsadministrationer. Nævnet kan søge samfinansiering af projekt og anden virksomhed fra nationale eller andre nordiske budgetmidler.

Samarbejdsnævnets årsredegjørelse, som omfatter årsregnskab og virksomhedsberetning, skal af nævnet overleveres til de berørte instanser.