Flýtileiðir:

20.09.2017
Paneldiskussion om Nordens språk och kultur
Läs vidare

07.07.2017
Stöd till nördiska pröjekt vid universitet i varlden 2018
Läs vidare

13.01.2017
Nordisk språkfest
Läs vidare

10.10.2016
Call for abstracts – CSS konference 2017
Läs vidare

23.02.2016
Úlfar Bragason: Har Norden råd til det? Samarbeidsnemnda for Norden-undervisning i utlandet (SNU)
Läs vidare

05.12.2014
SNUs kommentar til Guldtavlorna i gräset
Läs vidare

19.05.2014
SNUs Fremtid
Läs vidare

16.05.2014
Utlysning, ett pilotförsök i 2014
Läs vidare

27.05.2013
Samnordisk tv-sändning av Nordiska rådets priser
Läs vidare

13.05.2013
Kronikk: Den nordiske supermodel får nye kræfter
Läs vidare

19.03.2013
7 Nordic Stories 2012
Läs vidare

15.03.2013
Advarsel: Likestilling kan ikke lenger bare handle om kjønn
Läs vidare

13.03.2013
Lektorstøtten i 2013 og Amerika-satsningen
Läs vidare

12.03.2013
Dagfinn Høybråten ny generalsekreterare för Nordiska ministerrådet
Läs vidare

27.02.2013
12 no­mi­ne­re­de til Nor­disk Råds Mu­sikpris
Läs vidare

27.02.2013
Nordic cool 2013
Läs vidare

02.11.2012
Den nordiska modellen i en ny tid
Läs vidare

01.11.2012
Jubileumsbok sätter utrikespolitiken främst
Läs vidare

12.06.2012
Pengar för satsningar som stimulerar intresset för Norden
Läs vidare

16.03.2012
Svenska Akademiens nordiska pris
Läs vidare

08.03.2012
Nordisk kvinnolitteraturhistoria på nätet
Läs vidare

30.01.2012
Velferdsstaten i et nordisk perspektiv
Läs vidare

03.11.2011
Mr. Helgi Hjörvar, the President of the Nordic Council: Greeting
Läs vidare

03.11.2011
Sven E O Hort: Report from the Laboratories: 21st century India
Läs vidare

03.11.2011
Kirsten Worm: Environmental Challenges in a Global Perspective
Läs vidare

03.11.2011
Guðmundur Hálfdanarson: History of the Nordic World: from Competition to Cooperation
Läs vidare

03.11.2011
Hugo Stokke: Equality and Human Rights in the Nordic Countries
Läs vidare

02.11.2011
Anna Helga Hannesdóttir och Gitte Mose: Undervisning i Nordens språk och litteratur vid universitet och högskolor i Norden
Läs vidare

02.11.2011
Nordisk Råd skal moderniseres og politiseres
Läs vidare

01.06.2011
Nordiska rådets musikpris 2011 går till svenska Mats Gustafsson
Läs vidare

12.04.2011
Gyrðir Elíasson vinner Nordiska rådets litteraturpris 2011
Läs vidare

09.11.2010
Nordiska rådet ska säkra den nordiska välfärdsmodellen
Läs vidare

03.11.2010
Överraskande stor uppbackning för Nordisk förbundsstat
Läs vidare

04.10.2010
Presidenten ønsker velkommen til Nordisk råds sesjon 2010
Läs vidare

16.06.2010
Pengar för satsningar som stimulerar intresset för Norden
Läs vidare

15.06.2010
Nordisk Ministerråd får ny adresse
Läs vidare

11.05.2010
Ny vision för det gemensamma nordiska kultursamarbetet
Läs vidare

11.05.2010
De nordiske lande må styrke undervisningen i dansk, svensk og norsk
Läs vidare

11.05.2010
Politiker går vidare med samnordisk tv-kanal
Läs vidare

06.05.2010
Symposiet 10. mai 2010
Läs vidare

23.04.2010
Ranking av universitet en global värdekamp
Läs vidare

31.03.2010
Sofi Oksanen vinner Nordiska rådets litteraturpris 2010
Läs vidare

29.03.2010
Det nordiske samarbejde lever og har det godt
Läs vidare

19.03.2010
Nordisk råds litteraturpris 2010
Läs vidare

12.01.2010
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet i 2010
Läs vidare

03.11.2009
Nordiskt kultursamarbete justeras efter dialog med branschen, 2009-10-29
Läs vidare

02.09.2009
Nordisk sprogkoordinator ved Dansk Sprognævn
Läs vidare

18.03.2009
Statsministrarna vill utveckla det nordiska samarbetet
Läs vidare

02.03.2009
Nordisk kulturreform skal ses efter i sømmene
Läs vidare

11.02.2009
Svenskans ställning i Finland
Läs vidare

12.01.2009
Sverige leder Nordiska rådet 2009
Läs vidare

12.01.2009
Island står vid rodret för Nordiska ministerrådet 2009
Läs vidare

01.12.2008
Ny undersökning: Kineserna förtjusta i Norden
Läs vidare

01.12.2008
Nordiska ministerrådet ställer EU:s radar på Arktis
Läs vidare

13.11.2008
Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid
Läs vidare

12.11.2008
Nordisk sprogsamarbejde: styrket indsats for børn og unge
Läs vidare

03.11.2008
Sprogsamarbejdet i Norden får en ansigtsløftning
Läs vidare

03.11.2008
Er toget kørt for den nordiske sprogforståelse?
Läs vidare

03.11.2008
Ungdommen taler nordisk
Läs vidare

03.11.2008
TV viktigt för språkförståelsen
Läs vidare

03.11.2008
Gensidig sprogforståelse til debat
Läs vidare

06.10.2008
Det svenska ordförandeskapet håller inte med om kritiken av den nordiska språkpolitiken
Läs vidare

25.09.2008
Globaliseringen kan inte ske utan kulturen
Läs vidare

25.09.2008
Skarp kritik av nordiska språkinsatser
Läs vidare

23.09.2008
Nordplus Högre Utbildning 20 år och ständigt full fart framåt
Läs vidare

16.06.2008
Världen väntar för det nordiska köket
Läs vidare

11.06.2008
Nordiska författare i fronten för mänskliga rättigheter
Läs vidare

26.05.2008
Norden - et fredeligt hjørne
Läs vidare

19.05.2008
Nyt skub i det nordiske
Läs vidare

03.03.2008
Gå på virtuell upptäcktsfärd i den nordiska litteraturen
Läs vidare

03.03.2008
Synlighet och konkurrenskraft nyckelord för framtiden
Läs vidare

03.03.2008
Naja Marie Aidt från Danmark vinner Nordiska rådets litteraturpris 2008
Läs vidare

03.03.2008
Nordiska länder världsledande på innovationer
Läs vidare

23.01.2008
Under 2008 är Sverige ordförande i det Nordiska ministerrådet
Läs vidare

09.01.2008
Tuomioja president för Nordiska rådet
Läs vidare

17.12.2007
Nya möjligheter med Nordplus
Läs vidare

26.11.2007
Norden i topp i jämställdhetsrapport
Läs vidare

10.10.2007
Konsten att gråta i kör vann filmpriset
Läs vidare

01.10.2007
Nordiska språk hotade vid universiteten
Läs vidare

04.09.2007
Angående Lektorpuljen 2008
Läs vidare

26.06.2007
Nordiskt samarbete in i ny fas
Läs vidare

25.06.2007
Lektorskonferens i S:t Petersburg
Läs vidare

29.05.2007
Samarbete med Nordvästryssland
Läs vidare

22.05.2007
Norden opdateret til et forandret Europa
Läs vidare

07.03.2007
Språkkonventionen fungerar dåligt
Läs vidare

06.02.2007
Norden kan bli lokomotiv i Europa
Läs vidare

19.01.2007
Finland satsar på konkurrenskraften
Läs vidare

09.01.2007
Der er liv nord for EU's kerne
Läs vidare

09.01.2007
Nya på nordisk kommandobrygga
Läs vidare

18.12.2006
Möjligheternas Norden - Nära Dig
Läs vidare

22.11.2006
Forskningsprogrammet: Nordiska rum. Deadline 31 januari 2007
Läs vidare

25.10.2006
Nordiske regioner gode til vidensøkonomi
Läs vidare

25.10.2006
Ros fra EU til Norden
Läs vidare

25.10.2006
Hvordan undgår Norden marginalisering?
Läs vidare

25.10.2006
Norden som global vinnarregion
Läs vidare

26.09.2006
Norden som vinder uden andre taber
Läs vidare

20.09.2006
Nytt Kunskapsbyggnads- och nätverksprogram
Läs vidare

12.09.2006
Lektorpuljen 2007, for udenlandslektorer
Läs vidare

15.06.2006
Bilder från Genova 11-13 maj 2006
Läs vidare

18.10.2005
On Scandinavian Tracks. Jørgen Dines Johansen: A Caricature: The Shadow – an anti-fairy-tale by H. C. Andersen
Läs vidare

18.10.2005
On Scandinavian Tracks. Guðmundur Hálfdanarson: The History of Nordic Collaboration
Läs vidare

18.10.2005
On Scandinavian Tracks. Rannveig Guðmundsdóttir: Greeting
Läs vidare

18.10.2005
On Scandinavian Tracks. Anne Maria Holli: Gender Equality in the Nordic Countries
Läs vidare