Flýtileiðir:

Budget 2005 og 2004

Nedenstående er et uddrag af Ministerrådets budget for 2005.

Nordenundervisning i Udlandet
Valuta

Budget 2005 Budget 2004
DKK 1.024.000 1.024.000


Formål
Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet er et samarbejdsorgan for de nordiske landes administrationer af sprogundervisning ved udenlandske universiteter. Nævnet er et rådgivende organ for Nordisk Ministerråd og andre instanser på sit sagsområde.

Samarbejdsnævnets hovedformål er at styrke og koordinere undervisningen i nordiske sprog og nordisk litteratur ved de udenlandske universiteter. Undervisning i nordiske sprog og nordisk kultur foregår ved over 200 universiteter forskellige steder i verden.


Prioriteringer i kontrakten
I 2003 blev igangsat en udredning af Samarbejdsnævnets virksomhed blandt andet på baggrund af omorganiseringen af sprogindsatserne på uddannelses- og forskningssektoren. Resultatet af udredningen vil foreligge klar maj 2004, hvorefter kulturministrene i samråd med undervisningsministrene træffer beslutning om prioriteringer og organisering af den virksomhed som hører under samarbejdsnævnet med virkning fra januar 2005.


Resultater i 2004
Nævnet har bevilget støtte til at fremme samarbejdet mellem de lektorer, som underviser i nordiske sprog ved udenlandske universiteter. På baggrund af 23 ansøgninger blev der bevilget midler til 14 projekter til et sammenlagt beløb på 647.000 DKK.

Nævnet har endvidere holdt et erfaringsudvekslingsmøde med lignende lektoratsadministrationer i Haag.

Af større regionale satsninger fortsætter projektet Modern Vikings – USA-satsning år 2002-2005. Nævnet har indgået aftale om en 3-årig satsning i USA. Otte højere læreanstalter, der repræsenterer Alaska, det nordvestlige USA og Canada, er gået sammen om et projekt med henblik på at synliggøre Skandinavien og promovere skandinavisk kultur i ovennævnte region.