Flýtileiðir:

Norden som global vinnarregion 25.10.2006

De nordiska länderna har utomordentliga möjligheter att tillsammans bli en vinnarregion i Europa och internationellt. En vidgad region också omfattande övriga Östersjöländer, innehåller ytterligare potential till internationell attraktionskraft.

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet gav 2005 ut rapporten ”Norden som global vinnarregion” som sin årsbok. I rapporten diskuteras de nordiska värderingarna som en ”cutting edge” i den internationella konkurrensen.

Nordiska ministerrådet arbetar på många områden med att utveckla rapportens analyser och förslag.

Under samlingsrubriken ”Norden som global vinnarregion” samlas initiativ och publikationer av betydelse för en dynamisk utveckling av Norden. Respektive forfattere er selv ansvarlige for indholdet. Synspunkter som fremføres behøver ikke at være i overensstemmelse med ministerrådets officielle opfattelse.

Läs mer om nyheten på hemside Norden: http://www.norden.org/web/3-1-raad/3-1-5-nmr/sk/global.asp?lang=5
Til baka