Flýtileiðir:

Hvordan undgår Norden marginalisering? 25.10.2006

Selv om de nordiske lande satser på forskning og udvikling, så er de små lande. Hvordan undgår Norden at blive marginaliseret? Det blev diskuteret 16.oktober på en stor nordisk-europæisk konference i København. 17.oktober talte EU’s forskningskommissær Janez Potocnik.

EU’s forskningskommissær kom til en gruppe konferencedeltagere, der allerede er engageret i spørgsmålet om, hvordan både Norden og Europa klarer sig i den stærke internationale konkurrence. 16.oktober præsenterede Erik Arnold fra Technopolis den nye rapport "Building Nordic Strength Through More Open R&D Funding". Den stiller spørgsmålet, om nationale forskningsmidler bør åbnes for de bedste ansøgere uanset nationalitet. Han havde fået reaktionen, at det var politisk selvmord. Men i det mindste kunne visse dele af forskningsprogrammerne åbnes for gode ansøgere fra andre lande. Samtidig burde der satses betydeligt mere på fællesnordisk forskning eksempelvis gennem NordForsk. Samtidig må der skabes instrumenter for bedre samarbejde mellem forskning og erhvervsliv.

I den efterfølgende debat kom det frem, at alle de nordiske lande ønsker at være blandt de bedste. Der var samtidig en følelse af et "nyt forår" for det nordiske samarbejde, og at det for regionen gjaldt om at "surfe" på denne bølge af entusiasme.

Läs mer om nyheten på hemside Norden: http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=6399&lang=1
Til baka