Flýtileiðir:

Forskningsprogrammet: Nordiska rum. Deadline 31 januari 2007 22.11.2006

Formering av stater, samhällen och regioner, kulturmöten samt idé- och identitetsskapande i det nordliga Europa efter 1800

Forskningsprogrammet vänder sig till forskare verksamma inom samhällsvetenskapliga och humanvetenskapliga discipliner i främst de nordiska och baltiska länderna, Ryssland, Polen, tyskland och Storbritannien. Ämnesinriktningen är öppen inom programmets övergripande tematik, men projekt med transnationella och/eller komparativa ansatser kommer att prioriteras. Forskningsprojekt kan utföras av enskilda forskare, men de kan med fördel också bestå av flera forskare. Forskningsprogrammet vill särskilt uppmuntra transnationellt och/eller mångvetenskapligt sammansatta forskningsprojekt.

Deadline för ansökningar är den 31 januari 2007. Utlysning och information till sökande: www.rj.se.
Til baka