Flýtileiðir:

Möjligheternas Norden - Nära Dig 18.12.2006

De fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige turas om att axla ordförandeskapet för regeringssamarbetet mellan de nordiska regeringarna. Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn tar hand om praktiska uppgifter och har ansvarar för den löpande förvaltningen.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet varar ett kalenderår. Finlands EU-ordförandeskap 2006 var orsaken till att ordförandeskapet i NMR flyttades från 2006 till 2007. Detta för att undvika att ordförande-skapen kolliderade med varandra.

Läs mer om nyheten på hemside Norden: http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2006:763
Til baka