Flýtileiðir:

Det svenska ordförandeskapet håller inte med om kritiken av den nordiska språkpolitiken 06.10.2008

Det är helt fel uppfattat att vi inte skulle ta hand om den nordiska språkgemenskapen, säger Sveriges ordförandeskap för Nordiska ministerrådet, som svar på kritik från parlamentarikerna i Nordiska rådets kultur- och utbildningsutskott.
Til baka