Flýtileiðir:

Ny undersökning: Kineserna förtjusta i Norden 01.12.2008

De nordiska länderna kommer att delta med gemensam representation i Världsutställningen i Shanghai 2010. I samband med det har Nordiska ministerrådet undersökt attityder till och kännedom om Norden bland den kinesiska befolkningen. Resultatet är positivt och lovar gott för kommande nordiskt samarbete med världens största land.
Til baka