Flýtileiðir:

Svenskans ställning i Finland 11.02.2009

Tankesmedjan Magma öppnade officiellt sin verksamhet med att presentera en opinionsundersökning som genomfördes i november år 2008.

Undersökningen berör de finskspråkigas syn på det svenska språket, på den svenska kulturen och på de svenskspråkiga i Finland.
Til baka