Flýtileiðir:

Ranking av universitet en global värdekamp 23.04.2010

Globaliseringen skärper konkurrensen om kloka huvuden, så Norden måste samarbeta för att stärka sin position på den globala utbildningsmarknaden. Det hörde till slutsatserna på en konferens i Köpenhamn den 15 april, där den nordiska utbildnings- och forskningssektorns topp möttes för att diskutera kvalitet och gemensam profilering.

Til baka