Flýtileiðir:

12 no­mi­ne­re­de til Nor­disk Råds Mu­sikpris 27.02.2013
Eivør Pálsdóttir Færøerne

Bedömningskommittén har satt namn på de 12 musiker, sångare och ensembler som är med och tävlar om Nordiska rådets musikpris 2013. De nominerade är...

Til baka