Flýtileiðir:

Lektorstøtten i 2013 og Amerika-satsningen 13.03.2013


Lektorstøtten i 2013
Søknader om bevilgninger fra Lektorstøtten var ialt 18 på DKK 912.336,00. Nemnda har ialt DKK 300.000,00 til utbetaling fra Lektorpuljen i 2013. Det ble bestemt å legge til det 200.000 DKK fra Amerikasatningen fordi det kom bare en søknad til den. Etter å ha gått igjennom søknadenes forutsetninger og budsjett i detaljer – og med hensyn til SNUs budsjett – besluttet nemnda følgende bevilgninger i 2013:

1024769 Florens  Självbiografiskt berättande  60.000 med ønske om et utførlig programm og budsjett
1024814 Zürich  Grensespråk – Språkgrenser 26.000
1024824 Kiel   Kieler Freden 1814   40.000
1024846 Freiburg  Lyrisk performance   49.000
1024852 Budapest  Nordisk litterturhistorie  50.000
1024853 Greifswald  De “andre” minoriteter  35.000
1024868 Göttingen  Kollegiale oversættelser  40.000
1024869 Helsingfors  Sångöversättningssymposium 10.000
1024871 Bratislava  Forskning och didaktik  avslag
1024872 Arkangelsk  Nordisk littertur    avslag
1024873 Beijing  Nordisk filmfestival   25.000
1024874 Prag   Ungdomsspråk i Norden  avslag
1024876 Mons   Le Nord en francais   40.000 med ønske om et klarare budsjett
1024898 Zürich  se nr. 1024814
1024910 Tartu   Skandinavisk trubadurdag  avslag
1024916 Groningen  Ideer på reisefort   55.000
1024922 Brno   Nordisk teaterworkshop  35.000 med ønske om et klarere programm, budjsett og sikkerhet om at Praha er med
1024923 Vilnius  Skandinavisk krim   avslag
1024924 Reykjavík  Minoriteters barnelittertur  35.000

Ialt         DKK  500.000


Amerika-satsningen i 2013
Det var bare kommet en søknad fra Columbia University om bevilgninger fra Amerikasatningen til projektet The New Nordic Cuisine in New York City på 10.622 USD (DKK 61.500). Det ble bevilget.
– Situasjonen for nordistikken i Amerika ble diskutert. Monika Wirkkala var i kontakt med ledelsen for SASS på SASS årsmøte 2012 om hvordan SNU kunne best støtte opp om Nordistikken i Amerika. Etter møtet kom der et forslag fra professor Mark Sandberg, UC at Berkeley, avgående formann fra SASS, og professor Anna Stenport, University of Illinois, Urbana, om et post-doc programm. Dessverre ville det koste mer enn de midlene som SNU har til rådighet. Når det dessuten er usikkert om SNUs fremtid ble det bestemt å sortere situasjonen igjen på SASS årsmøte i 2013. Det ble også bestemt å flytte 200.000 DKK fra Amerikasatsningen til Lektorstøtten i 2013.

 

Til baka