Flýtileiðir:

SNUs Fremtid 19.05.2014

NMR har besluttet at Samarbeidsnemnda for Norden-undervising i utlandet (SNU) ikke får resurser til sitt arbeid i NMRs budsjett i 2014–2018. Dette betyr at SNU slutter som et nettverk under NMR.

SNU mener likevel at dets samarbeid som lektoratsordninger i de fem nordiske land er så viktig at man skal arbeide for at beholde dette. SNU har fått medhold i det nasjonalt. Derfor skal man med nasjonale midler gjøre forsøk på å videreføre samarbeidet, ihvertfall med en møtevirksomhet til å informere og konsultere, slik det begynte på 70-tallet (se Ivo Holmquist, Verksamheten vid Samarbetsnämnden för de nordiska lektoratsadministrastionerna under försöksperioden 1984–1987, en utvärdering, Odense 1987: 1–8).

Det er klart at uten bevilgning fra NMR blir det hverken mulig å fortsette å utdele lektorstøtte eller støtte tiltak ved universiteter i Amerika – to saker som SNU har spesielt beskjeftiget seg med. Derimot blir det evt. en mulighet enten å organisere regionale konferanser med najonal støtte og bevilgninger fra f.eks. Nordisk kulturfond eller delta i eksisterende konferansetiltak som SASS, AASSC, ATDS, NORDAND og IASS. Tiltak på IT området kan evt. få støtte fra Nordplus språk.

Formannskapet skal rotere i samsvar med formannskapet i NMR.

Til baka