Flýtileiðir:

SNUs kommentar til Guldtavlorna i gräset 05.12.2014

Samarbeidsnemnda for Norden-undervisning i utlandet (SNU), som er et nettverk for de nasjonale utenlandslektoratadministrasjonene, står i takknemlighetsgjeld til Birgitta Agazzi, Catharina Grünbaum, Rikke Hauge og Mikael Reuter, alle tidligere medarbeidere av nordiske språknemnder, for det store arbeidet som de har lagd i å sammenstille rapporten Guldtavlorna i gräset: Nordiskt språksamarbete. Historik och framåtblick.

Rapporten inneholder en omfattende historisk dokumentasjon av nordisk språksamarbeid de siste årtier, bl.a. om SNUs arbeid da den var en del av NMRs språksatsninger.

SNU betrakter rapporten  som et viktig innlegg i den språkpolitiske debatten, ikke minst oppfølgingen av Deklaration om nordisk språkpolitik, som må føres hvis Norden fortsatt skal være en språklig foregangsregion og fremheve den nordiske språkmodellen for språkfellesskap og internajonalt samarbeid, bl.a. med å støtte undervisningen av Nordens språk utenfor Norden.

Rapporten inneholder en del interessante forslag til den fremtidige organisering av det nordiske samarbeidet og vi stiller oss bak de synspunkter som omhandler SNU.

Med vennlig hilsen,

på vegne av SNU

Úlfar Bragason, formann

Til baka