Flýtileiðir:

Call for abstracts – CSS konference 2017 10.10.2016

Centre for Scandinavian Studies (CSS) Copenhagen – Lund tar nu emot förslag på paper-presentationer inför vår konferens "Rethinking Scandinavia" i Lunds universitet nästa sommar, 14–17 juni 2017.

Information om hur man går tillväga för att skicka in ett förslag finns på denna websida

Keynote speakers är följande:

Klaus Müller-Wille, professor, avdelningen för Nordiska språk, Zürichs universitet, Schweiz.
Julie K. Allen, professor, Department of Comparative Arts and Letters, Brigham Young University (Provo, Utah), USA.
Sun Jian, professor, College of Foreign Languages and Literatures, Fudan University (Shanghai), Kina.
Frans Gregersen, professor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, Danmark.
Mads Bunch, adjunkt, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, Danmark. 
Katarina Lundin, docent, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Sverige.

 

Om konferensen:

Vad finns det för skäl att intressera sig för Norden i vår tid? Hur ska man bedriva studier med inriktning mot Norden i en värld präglad av på en gång ökande globalisering och tilltagande nationalism? I hopp om att kunna belysa dessa frågeställningar från så många perspektiv som möjligt bjuder Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS) in skandinaviskt eller nordiskt orienterade forskare från hela världen till en flerdisciplinär konferens med titeln ”Rethinking Scandinavia” i Lund den 14–17 juni 2017.


Vid Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund samarbetar en flerdisciplinär expertis från Köpenhamns och Lunds universitet för att tillsammans undersöka detta rum. Utan att frånsäga oss arvet från tidigare studier och forskning i nordisk kultur försöker vi studera Norden på ett nytt sätt. I stället för att utgå från den gamla tanken på Norden som ett geografiskt område med en homogen språklig och kulturell identitet vill vi förstå Norden som en gränsregion, där olika typer av språk och kulturer överlappar och bryts mot varandra och där många av vår tids brännande politiska problem ställs på sin spets. 

”Rethinking Scandinavia” blir den första brett internationella konferens som CSS arrangerar, efter sju forskarkonferenser med främst skandinaviska och nordeuropeiska deltagare 2011–2016, och ska följas av motsvarande världsomspännande sammankomster vartannat år 2019, 2021…

Dessa återkommande globala konferenser i Scandinavian Studies har även som syfte att stärka den nätportal för forskningssamarbete och informationsutbyte som CSS startade hösten 2013, International Web Community for Scandinavian Studies (IWCSS).

Mera information om konferensens övergripande syfte, temaområden, keynote speakers och call for abstracts (deadline 31 januari 2017) finns på konferensens webbsida. Där kan du också anmäla dig till konferensen samt lämna in förslag på paper-presentationer.

 

Til baka