Flýtileiðir:

Ú.B. 9.9. 2005

Referat
fra møde i Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet
Fredag 2.9.2005, UKAN/CIMO, Hagnäsgatan 2, Helsingfors, kl. 11.30-18.00


DAGSORDEN

1. Mødets åbning og godkendelse af dagsorden

2. Referat af møde i København 12.1.2005
Bilag: Udkast til referat [udsendes af Henrik Galberg Jacobsen]

3. Referat af møde i København 14.3.2005
Bilag: Endeligt referat [udsendes af Hulda Zober Holm]

4. Samarbejdsnævnets organisation og sekretariat
Bilag: Kopi af projektkontrakt og mandat vedrørende Kinasatsningen

5. Økonomi
Bilag: Økonomioversigt for 2005 og projektoversigt for 2004-2005 [udsendes af Cathrin Dunker]

6. Handlingsplan 2005-2007 Asien, Europa, USA

7. Årsrapport 2004

8. Lektorpuljen
Bilag: Endelig formulering af opslag for 2005 [udsendes af Hulda Zober Holm]

9. Kina-projektet

10. Vilnius-konferencen om nordistikken uden for Norden
Bilag: Ajourført budget og deltagerliste [udsendes af Henrik Galberg Jacobsen]

11. Reykjavík-seminaret ”Samtida nordisk film”

12. Nordisk lektorkonference 2006 (Genova)

13. Statusrapporter fra de forskellige lektoradministrationer

14. Næste møde

15. Eventuelt

Deltagere: Henrik Galberg Jacobsen, Danmark (formand); Anna-Maija Raanamo, Inkeri Hintikka, Hannele Jonsson-Korhola, Finland; Úlfar Bragason, Island; Kjellaug Myhre Norge; Anne Charlotte Liman og Monika.Wirkkala, Sverige;

1. Mødets åbning og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra møde København 12.1.2005
Referatet af Samarbejdsnævnets møde på Schæffergården ved København 12.1.2005 blev godkendt med små endringer.

3. Referat af møde i København 14.3.2005
Referatet af Samarbejdsnævnets møde i København 14.3.2005 blev godkendt.

4. Samarbejdsnævnets organisation og sekretariat
Nævnet så igennem projektkontrakt og mandat vedrørende Kinasatsningen. Det kom fram at det ennå ikke fandtes projektkontrakt og mandat angående nævnets kontor og andre virksomheder med Sigurður Nordal Institut. Nævnet kritiserte hvor lang tid overførelsen av dens sekretariat fra København til Island har taget. Kritikken retter nævnet likevel ikke mod Hulda Zober Holm, den nye rådgiver på spogområdet, som nævnet mener har indset hvor vigtig undervisningen i Nordens sprog ved udenlandske universitet er for spredningen av Nordens kultur.

5. Økonomi
Økonomioversigt for 2005 og projektoversigt for 2004-2005 ble uddelet og diskuteret. Nævnet ønsker at sekretariatet i København lager en ny projektoversikt over bare de projekt som angår nævnet. Nævnet avventer med å revidere budgetet for 2005 til sit møte i november når det forhåbentligvis blir helt klart hvilken midler nævnet har til rådighed.

6. Handlingsplan 2005-2007 Asien, Europa, USA
Nævnet vedtog at sekretatiatet skulle lage en ny handlingsplan for årene 2006-2007 før nævnets møde i november. Nævnet diskuteret dets innhold, bl.a. lektorkonference i Genova i april 2006 og en evt. lektorkonference for Beneluxlandene, De britiske øyer og Irland i Gent i Belgien høsten 2006. Det ble også vedtaget at sekretariatet tar kontakt med universiteter i Kalifornia med forespørgsel om de ville lage et forslag om en USA-satsning for de nærmeste tre årene. Det ble videre diskuteret at holde en lektorkonference i St. Petersburg i 2007 for lektorer i Nordens sprog i Russland og andre østevropeiske land, som ikke deltog i konferansen i Krakow i 2004.

7. Årsrapport 2004
Nævnet etterlyste den årsrapport som sekretariatet i København (Anette Vedel Carlsen) skulle lage for nævnets virksomhed i 2004.

8. Lektorpuljen
Endelig formulering af opslag for 2005 ble vedtaget. Nævnet ønsket at få klare retningslinjer angående hvilke ansøgningsblanket som skulle bruges for ansøgninger for 2006 og hvorhen ansøgningene skulle sendes. Dessuten ble det vedtaget at lektoratsadministrationene skulle hver for seg sende sine utenlandslektorer information om lektorpuljen, ansøgninsgfrist og ansøgningsblanket.

9. Kina-projektet
Úlfar Bragason informerede om forberedelsen til Kinabesøget, reiseplan, program og kostnader. Det blev vedtaget at alle land skulle informere sine ambassader om turnéen. Kjellaug Myhre påtog seg at kontaktere Norges ambassade og finne ud om det var mulig å holde en fælles modtagning i ambassaden som alle land skulle finansere. Det blev også vedtaget at be Nordic Center ved Fudan om å arrangere en modtagning i Shanghai med hjelp fra de nordiske konsulatene.

10. Vilnius-konferencen om nordistikken uden for Norden
Ajourført budget og deltagerliste var blevet udsendt af Henrik Galberg Jacobsen. Det praktiske arrangementet ble diskuteret. Det ble vedtaget at de praktiske problemer som kunne oppstå angående betaling av reiser og hotel, etc. skulle løses mellem sekretatiatet, nævets formand og Erika Sausverde i Vilnius.

11. Reykjavík-seminaret ”Samtida nordisk film”.
Ingen ny information eftersom ingen møde er blevet holdt. Information sendes straks i september når et planlagt møte.

12. Nordisk lektorkonference 2006 (Genova)
Det ble vedtaget at diskutere det praktiske arrangement af lektorkonferencen med Gianna Chiesa Isnardi, Genova, på konferencen i Vilnius i november hvor hun vil være tilstede.

13. Kort statusrapport fra de forskellige lektoradministrationer
Nævnets medlemmer udvekslede erfaringer og synspunkter vedrørende lektoraterne i Moskva og i Tyskland. Anna Maija Ranamo informerede om nye lektorat i finsk i Zagreb og Bratislava. Hun fortalte også om at UKAN diskuteter finskundervisning med univ. i Vilnius og Kiev. Kjellaug Myhre orienterte om at Norge trekker sin støtte til norskundervisning i Lille tilbage og til Rom dersom norsklektoren ikke får fornyet sin kontrakt. Hun informerede videre om en avtale med Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) i Bergen om gjennomføringsoppgaver på norskundervisningsfeltet. UD vil beholde det overordnede ansvar mht feltets betydning innenfor Norges-profileringen og omdømmebyggingen, samt påse at det drives i samsvar med norsk utenrikspolitik for øvrig. Finansieringen ville skje ved årlige rammebevilgninger. Hun nevnte også at man skulle ta kontakt med NORLA for å undersøge om NORLA kunne overtage administrationen av forelæsere- og forfatterbesøg.

14. Næste møde
Det var allerede aftalt til 18. november i Reykjavík. Úlfar Bragason ønskede at mødet skulle flyttes til den 21. november pga. en konference som holdes ved Islands Unicversitet den 18. nov. og han vil helst delta i. Det ble vedtaget at flytte mødet med visse forbehold.

15. Eventuelt
Henrik Galberg Jacobsen takket inderlig Anna Maija Ranamo og Anne-Charlotte Liman for deres indsats i nævnets arbejde i åretal. De trekker seg nå fra nævnet. Anne Charlotte har vært med siden begyndelsen i 70årene og været nævnets sekretær i en periode og Anna Maija har deltaget i omtrent to årtiender. Henrik påpeget at nævnet altid hadde kunnet rede seg på deres ekspertise når det gjelder Nordenundervisning i utlandet, deres samarbejdsvilje og sunde fornuft. Nævets arbejde ville ikke bli det samme uten dem. Han overrakte dem en personlig gave som tak for deres gode samarbejde. Nævnet inviterede siden Anna Maija Ranamo og Anne Charlotte Liman til en festmiddag i Helsingfors centrum.