Flýtileiðir:


Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet

Medlemmer, suppleanter och kontaktpersoner

Medlemmer

Danmark
Bettina Perregaard

Lektor, ph.d
Formand for Lektoradsudvalget DK

 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Njalsgade 120
DK-2300 København S


Tel +45 35 32 83 73
Fax +45 35 32 83 77
perreg@hum.ku.dk

 

Finland
Riikka Koivusalo
Enhetschef, Internationaliseringstjäner för högskolestudier

Samarbetsnämndens ordförande


UKAN/CIMO    Utbildningsstyrelsen
Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, 
​PB 380, FI-00531 Helsingfors.


Tlf. +358 295 338 1190
Fax +358 9 753 1122

riikka.koivusalo@oph.fi

Island
Úlfar Bragason, forskningsprofessor, avdelningschef


 
Árni Magnússon-institutet för isländska studier
Sigurður Nordal Office
Þingholtsstræti 29, P.O. Box 1220
IS-121 Reykjavík
Tlf. +354 5 62 60 50
Fax +354 5 62 62 63
ulfarb@hi.is

Norge
Hege Fjeld, rådgiver

Samarbetsnämndens vice ordförande


SIU
P.O.Box 1093
N-5811 Bergen

Tlf. +47 55 30 38 15
Fax +47 55 30 38 01

hege.fjeld@siu.no

Sverige
Charlotta Johansson, handläggare, Svenska språket

Svenska institutet
Avdelningen för talangmobilitet
SE-103 91 Stockholm
Besöksadress: Slottsbacken 10

Tlf. +46 8 453 79 59
Tlf. +46 8 453 78 00
Fax +46 8 20 72 48

charlotta.johansson@si.seSuppleanter

Danmark
Anne Marie Logue
fuldmægtig

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Bredgade 43
DK-1260 Köbenhavn K

Tlf. +45 33 95 70 00
Tlf. +45 72 31 89 21 (dir.)
Fax +45
33 95 70 01
amlo@uds.dk

Finland
Krista Heikkilä
ledande sakkunnig

UKAN/CIMO    Utbildningsstyrelsen
Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, 
​PB 380, FI-00531 Helsingfors.

Tlf. +358 0295 338 514
Fax +358 09 753 1123

krista.heikkila@oph.fi

Island
Þóra Björk Hjartardóttir, docent
Islands Universitet
Filosofisk fakultet
Suðurgötu, Árnagarði
101 Reykjavík
Tlf. +354 5 25 44 00
Fax +354 5 25 44 10
thorah@hi.is

Norge
Else Kathrine Nesmoen

avdelingsdirektor

SIU
P.O.Box 1093
N-5811 Bergen


Tlf. +47 55 30 38 22
Fax +47 55 30 38 01

else.kathrine.nesmoen@siu.no

Sverige
Bitr. avdelningschef
Monika Wirkkala

Svenska institutet
Avdelningen för talangmobilitet
Box 7434


SE-103 91 StockholmBox 7434
 

Tlf. +46 8 453 78 00
Tlf. +46 8 453 79 66 (dir.)
Fax +46 8 20 72 48

monika.wirkkala@si.se
 


Kontaktpersoner i Nordisk Ministerråd
 


Rådgiver
Bodil Aurstad

Nordisk Ministerråds sekretariat
Ved Stranden 18
DK-1061 København K


Tlf. +45 33 96 03 76 (dir)
Fax +45 33 93 35 72
boau@norden.org