Møte den 7. november 2019, kl. 14–19.00, i universitetet i Wien.

Universtität Wien

Samarbetsnemnden for Nordenundervisning i utlandet

Møte den 7. november 2019, kl. 14:00–19:00, Hotel Regina, Wien

Dagsorden
1. Møtets åpning/godkjennelse av dagsorden
2. Protokoll fra SNU-møte i Reykjavík den 29. mars 2019
3. Undervisning i Nordens språk ved universitet i Norden.
4. SNUs stilling i forhold til NMR/NR
5. Støtte til nordiske projekt
– Erfarenheter fra utlysningen 2018, projekter i 2019
– Projektsøknader for 2020
6. SNU:s pris till ”årets institution”. Riktlinjer.
7. IT-undervisning i Nordens språk
8. Virksomhetsplan 2020
9. Informasjonsspridning – hjemmeside, sosiale medier og andre kanaler
10. Statusrapporter fra de nationale lektoratsadministrasjonene
11. Neste møte
12. Eventuelt

Dokument:

  • Protokoll møte Reykjavík 29. mars 2019
  • Utlysningstekst + blankett, projektstød
  • Projektsøknader for 2020
  • Virksomhetsplan for 2019
  • Retningslinjer for språkpris, utkast

Besøk til University of Vienna 7. november, kl. 9.-12.
Besøk til University of Bratislava 8. November, kl. 9–12.