Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet är ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas stöd till universitet i andra länder med undervisning i Nordens olika språk och kulturer.

Stadgar

  • Stadgar för Samarbestnämnden för Nordenundervisning i utlandet fastställda av de nationella lektoratsadministrationerna i Norden den 30. oktober 2014 och gällande från detta datum –Samarbejdsnævnets vedtægter 2014 (PDF).

Virksomhedsplan 2020

 

Samarbetsnämnden logo

Samarbetsnämnden logo

 

 

 

SNU logo

SNU logo