Medlemmer:

Danmark

Andreas Wichmann Malmmose
Fuldmægtig

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø
Tlf. +45 35 44 62 00
Tlf. +45 72 31 82 38 (dir.)
Fax +45 33 95 70 01
awm@ufm.dk

Finland
Leena Kärnä
Programsakkunnig

Utbildningsstyrelsen
Internationaliseringstjänster för högskolestudier
Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet
Hagnäskajen 6, ​PB 380
FI-00531 Helsingfors
Tlf. +358 295 331 000
leena.karna@oph.fi

Island
Branislav Bédi
PhD., landskoordinator för Nordkurs, internasjonal avdelning
Samarbetsnämndens vice ordförande och administratör

Árni Magnússon-institutet för isländska studier
Laugavegur 13
IS-101 Reykjavík
Tlf. +354 5 25 44 21
branislav.bedi@arnastofnun.is

Norge
Hege Fjeld
Seniorrådgiver

Samarbetsnämndens ordförande

Postboks 1093
N-5809 Bergen
Tlf. +47 55 30 38 00
Fax +47 55 30 38 01
hege.fjeld@hkdir.no

Sverige
Charlotta Johansson
Handläggare, Svenska språket

Svenska institutet
Avdelningen för talangmobilitet
Besöksadress: Virkesvägen 2
SE-120 30 Stockholm
Tlf. +46 8 453 79 59
Tlf. +46 8 453 78 00
Fax +46 8 20 72 48
charlotta.johansson@si.se

Suppleanter:

Danmark

Bettina Perregaard
Lektor, dr.phil., formand for Lektoratsudvalget

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Njalsgade 120
DK-2300 København S
Tel +45 35 32 83 73
Fax +45 35 32 83 77
perreg@hum.ku.dk

Finland
Sirkku Latomaa
Lektor i finska, medlem i Expertgruppen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet

Tammerfors universitet
Fakulteten för informationsteknologi och kommunikation
Kalevantie 4
FI-33100 Tammerfors
Tlf. +358 50 318 0736
sirkku.latomaa@tuni.fi

Island
Þóra Björk Hjartardóttir
Docent

Islands Universitet
Filosofisk fakultet
Suðurgötu, Árnagarði
101 Reykjavík
Tlf. +354 5 25 44 00
Fax +354 5 25 44 10
thorah@hi.is

Norge
Svein Slettan
Professor

Institutt for nordisk og mediefag
Universitetet i Agder
Postboks 422
4604 Kristiansand

Tel. +47 99 45 04 64
E-post: svein.slettan@uia.no

Sverige
Monika Wirkkala
Bitr. avdelningschef

Svenska institutet
Avdelningen för talangmobilitet
Box 7434
SE-103 91 Stockholm
Tlf. +46 8 453 78 00
Tlf. +46 8 453 79 66 (dir.)
Fax +46 8 20 72 48
monika.wirkkala@si.se

Kontaktpersoner i Nordisk Ministerråd:

Sini Keinonen
Rådgiver

Nordisk Ministerråds sekretariat
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Tlf. +45 27 10 94 36 (dir)
sinike@norden.org