Medlemmer:

Danmark
Andreas Wichmann Malmmose
Fuldmægtig

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø
Tlf. +45 35 44 62 00
Tlf. +45 72 31 82 38 (dir.)
Fax +45 33 95 70 01
awm@ufm.dk

Finland
Leena Kärnä
Programsakkunnig

Utbildningsstyrelsen
Internationaliseringstjänster för högskolestudier
Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet
Hagnäskajen 6, ​PB 380
FI-00531 Helsingfors
Tlf. +358 295 331 000
leena.karna@oph.fi

Island
Branislav Bédi
Fil.dr., projektledare, avdelning för isländska språket
Samarbetsnämndens vice-ordförande

Árni Magnússon-institutet för isländska studier
Edda – Arngrímsgötu 4
IS-107 Reykjavík
Tlf. +354 5 25 44 21
branislav.bedi@arnastofnun.is

Norge
Ida Iselin Eriksson
Rådgiver

Postboks 1093
N-5809 Bergen
Tlf. +47 41 23 02 76
ida.eriksson@hkdir.no

 

Sverige
Charlotta Johansson
Handläggare, Svenska språket
Samarbetsnämndens ordförande

Svenska institutet
Avdelningen för talangmobilitet
Besöksadress: Virkesvägen 2
SE-120 30 Stockholm
Tlf. +46 8 453 79 59
Tlf. +46 8 453 78 00
Fax +46 8 20 72 48
charlotta.johansson@si.se

Suppleanter:

Danmark
Tine Roesen
cand.phil., ph.d., lektor

Københavns Universitet
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Karen Blixens Plads 8
2300 København S
Tel +45 35 32 26 26
tine.roesen@hum.ku.dk

Finland
Sirkku Latomaa
Lektor i finska, medlem i Expertgruppen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet

Tammerfors universitet
Fakulteten för informationsteknologi och kommunikation
Kalevantie 4
FI-33100 Tammerfors
Tlf. +358 50 318 0736
sirkku.latomaa@tuni.fi

Island
Þóra Björk Hjartardóttir
Docent

Islands Universitet
Filosofisk fakultet
Suðurgötu, Árnagarði
101 Reykjavík
Tlf. +354 5 25 44 00
Fax +354 5 25 44 10
thorah@hi.is

Sverige
Anders Mortensen
Litteraturforskare och ledare för Centre for Scandinavian Studies

Lunds universitet, Språk- och Litteraturcentrum
Helgonabacken 12
Box 201
221 00 Lund
anders.mortensen@litt.lu.se
+46 708751904

Norge

Kontaktpersoner i Nordisk Ministerråd:

Sini Keinonen
Rådgiver

Nordisk Ministerråds sekretariat
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Tlf. +45 27 10 94 36 (dir)
sinike@norden.org