Om SNU

Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet är ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas stöd till universitet i andra länder med undervisning i Nordens olika språk och kulturer.

DenmarkUKCAN/CIMOIslandNorgeSverige

Prentstafir

Om samarbetsnämnden

Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet är ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas stöd till universitet i andra länder med undervisning i Nordens olika språk och kulturer.

Stadgar

  • Stadgar för Samarbestnämnden för Nordenundervisning i utlandet fastställda av de nationella lektoratsadministrationerna i Norden den 30. oktober 2014 och gällande från detta datum –Samarbejdsnævnets vedtægter 2014 (PDF).

Virksomhedsplan 2020

 

Samarbetsnämnden logo

Samarbetsnämnden logo

 

 

 

SNU logo

SNU logo

 

 

 

 

nordiske flagg

Medlemmer, suppleanter och kontaktpersoner

Medlemmer:

Danmark
Bettina Perregaard
Lektor, dr.phil., formand for Lektoratsudvalget
Samarbetsnämndens ordförande

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Njalsgade 120
DK-2300 København S
Tel +45 35 32 83 73
Fax +45 35 32 83 77
perreg@hum.ku.dk

Finland
Riikka Koivusalo
Enhetschef, Internationaliseringstjäner för högskolestudier

Utbildningsstyrelsen
Hagnäskajen 6, ​PB 380
FI-00531 Helsingfors
Tlf. +358 295 331 000
riikka.koivusalo@oph.fi

Island
Branislav Bédi
Landskoordinator för Nordkurs, internasjonal avdelning

Árni Magnússon-institutet för isländska studier
Þingholtsstræti 29
IS-121 Reykjavík
Tlf. +354 5 62 60 50
Fax +354 5 62 62 63
branislav.bedi@arnastofnun.is

Norge
Hege Fjeld
Seniorrådgiver

Diku
Postboks 1093
N-5809 Bergen
Tlf. +47 55 30 38 00
Fax +47 55 30 38 01
hege.fjeld@diku.no

Sverige
Charlotta Johansson
Handläggare, Svenska språket

Svenska institutet
Avdelningen för talangmobilitet
Besöksadress: Virkesvägen 2
SE-120 30 Stockholm
Tlf. +46 8 453 79 59
Tlf. +46 8 453 78 00
Fax +46 8 20 72 48
charlotta.johansson@si.se

Suppleanter:

Danmark
Anne Marie Logue
Specialkonsulent

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Bredgade 40
DK-1260 Köbenhavn
Tlf. +45 33 95 70 00
Tlf. +45 72 31 89 21 (dir.)
Fax +45 33 95 70 01
amlo@uds.dk

Finland
Krista Heikkilä
Ledande sakkunnig

Utbildningsstyrelsen
Hagnäskajen 6, PB 380
FI-00531 Helsingfors
Tlf. +358 295 331 000
krista.heikkila@oph.fi

Island
Þóra Björk Hjartardóttir
Docent

Islands Universitet
Filosofisk fakultet
Suðurgötu, Árnagarði
101 Reykjavík
Tlf. +354 5 25 44 00
Fax +354 5 25 44 10
thorah@hi.is

Norge
Kristin Amundsen
Seksjonleder

Diku
Postboks 1093
N-5809 Bergen
Tlf. +47 55 30 38 00
Fax +47 55 30 38 01
kristin.amundsen@diku.no

Sverige
Monika Wirkkala
Bitr. avdelningschef

Svenska institutet
Avdelningen för talangmobilitet
Box 7434
SE-103 91 Stockholm
Tlf. +46 8 453 78 00
Tlf. +46 8 453 79 66 (dir.)
Fax +46 8 20 72 48
monika.wirkkala@si.se

Kontaktpersoner i Nordisk Ministerråd:

Bodil Aurstad
Rådgiver

Nordisk Ministerråds sekretariat
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Tlf. +45 33 96 03 76 (dir)
Fax +45 33 93 35 72
boau@norden.org

 

 

Nyheter

Her er de siste nyhetene våre

København 1642

Møde i København 31. marts 2020

Møde i Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet (SNU)  Tid:       Tirsdag d. 31. marts 2020, 11.30 – 16.30 Sted:    Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bredgade 40, 1260 København K …

Hotel Saga

Möte i Radison Hotel i Reykjavik i mars 2019

  Hvad med språkfelleskapet? Er nordisk språkfelleskap på vei ut? Veröld – Vigdís hus, Islands Universitet 28. mars 2019, 9:00-16:00 Seminar om hvordan det står til med det nordiske språkfelleskapet …