Om SNU

Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet är ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas stöd till universitet i andra länder med undervisning i Nordens olika språk och kulturer.

DenmarkUKCAN/CIMOIslandNorgeSverige

Prentstafir

Om samarbetsnämnden

Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet är ett forum för de nationella organ i de nordiska länderna som ansvarar för kontakterna med och stödet till universitet i och utanför Norden som undervisar i de nordiska ländernas språk, litteratur, kultur och samhälls-förhållanden (= nationella lektoratsadministrationerna):

Samarbetsnämnden är ett rådgivande organ.

Uppgiften för Samarbetsnämnden är att främja och vidareföra det nordiska samarbetet inom ramen för dess mandat. Samarbetsnämndens alla verksamhetsformer och aktiviteter bör syfta till en hög nordisk profil och bidra till den nordiska nyttan så att verksamheten skapar ett nordiskt mervärde utöver de ämnesmässiga samarbetsresultaten.

Samarbetsnämnden har till uppgift att genom rådgivning, planläggning, initiativtagande och genomförande stärka det nordiska elementet i de utsända lektorernas och de lokala lärarkrafternas verksamhet vid respektive universitet.

Stadgar

 

Samarbetsnämnden logo

Samarbetsnämnden logo

 

 

 

SNU logo

SNU logo

 

 

 

 

nordiske flagg

Medlemmer, suppleanter och kontaktpersoner

Medlemmer:

Danmark
Andreas Wichmann Malmmose
Fuldmægtig

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø
Tlf. +45 35 44 62 00
Tlf. +45 72 31 82 38 (dir.)
Fax +45 33 95 70 01
awm@ufm.dk

Finland
Leena Kärnä
Programsakkunnig

Utbildningsstyrelsen
Internationaliseringstjänster för högskolestudier
Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet
Hagnäskajen 6, ​PB 380
FI-00531 Helsingfors
Tlf. +358 295 331 000
leena.karna@oph.fi

Island
Branislav Bédi
Fil.dr., projektledare, avdelning för isländska språket
Samarbetsnämndens vice-ordförande

Árni Magnússon-institutet för isländska studier
Edda – Arngrímsgötu 4
IS-107 Reykjavík
Tlf. +354 5 25 44 21
branislav.bedi@arnastofnun.is

Norge
Ida Iselin Eriksson
Rådgiver

Postboks 1093
N-5809 Bergen
Tlf. +47 41 23 02 76
ida.eriksson@hkdir.no

 

Sverige
Charlotta Johansson
Handläggare, Svenska språket
Samarbetsnämndens ordförande

Svenska institutet
Avdelningen för talangmobilitet
Besöksadress: Virkesvägen 2
SE-120 30 Stockholm
Tlf. +46 8 453 79 59
Tlf. +46 8 453 78 00
Fax +46 8 20 72 48
charlotta.johansson@si.se

Suppleanter:

Danmark
Tine Roesen
cand.phil., ph.d., lektor

Københavns Universitet
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Karen Blixens Plads 8
2300 København S
Tel +45 35 32 26 26
tine.roesen@hum.ku.dk

Finland
Sirkku Latomaa
Lektor i finska, medlem i Expertgruppen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet

Tammerfors universitet
Fakulteten för informationsteknologi och kommunikation
Kalevantie 4
FI-33100 Tammerfors
Tlf. +358 50 318 0736
sirkku.latomaa@tuni.fi

Island
Þóra Björk Hjartardóttir
Docent

Islands Universitet
Filosofisk fakultet
Suðurgötu, Árnagarði
101 Reykjavík
Tlf. +354 5 25 44 00
Fax +354 5 25 44 10
thorah@hi.is

Sverige
Anders Mortensen
Litteraturforskare och ledare för Centre for Scandinavian Studies

Lunds universitet, Språk- och Litteraturcentrum
Helgonabacken 12
Box 201
221 00 Lund
anders.mortensen@litt.lu.se
+46 708751904

Norge

Kontaktpersoner i Nordisk Ministerråd:

Sini Keinonen
Rådgiver

Nordisk Ministerråds sekretariat
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Tlf. +45 27 10 94 36 (dir)
sinike@norden.org

 

 

Nyheter

Her er de siste nyhetene våre

Wikipedia Commons: Commune in Calvados, France.

Møde i Caen 10.-11. november 2022

Möte av Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet Tid: Torsdag den 10:e november 2022 till fredag den 11:e november 2022 Plats: Caen / Teams

Møde 1. juni 2022 – online

Møde i Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet (SNU)  Tid:      Onsdag d. 1. juni 2022 Sted:    Online

Helsinki Senate Square, source Wikipedia Commons

Möte i Helsinki 9. november 2021

Möte av Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet Tid: Tisdag den 9:e november 2021 kl. 12.30–16 (finsk tid) Plats: Helsingfors / Teams Dagordning Mötets öppnande Godkännande av dagordning Godkännande av protokollet …

Møde 8. juni 2021 – online

Møde i Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet (SNU)  Tid:      Tirsdag d. 8. juni 2021 Sted:    Online

Kungliga Vitterhetsakademian

Stipendier för svenska forskare för studier på Island

Stipendier för studier på Island kan sökas av forskare, inklusive doktorander, i nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi vid svenska universitet. Stipendiet kan användas för fältarbete, för att besöka bibliotek eller …