Nordisk Kulturfond lancerer et nyt 5-årigt program 2020-2024

Globus

Globus – Nordisk Kulturfonds nye støtteprogram

Nordisk Kulturfond lancerer et nyt 5-årigt program 2020-2024, der giver kunstnere og kulturudøvere nye muligheder for at søge støtte til projekter, der rækker ud over Norden. Programmet udspringer af et stadigt stigende behov for nye måder at agere uformelt og gradvist mere over grænser. Derfor lancerer fonden den nye globale satsning, som skal udvide perspektivet på nordisk kunst og kultur.