Møde 13. maj 2020 – online

 

 

 

 

Stipendier för svenska forskare för studier på Island

Stipendier för studier på Island kan sökas av forskare, inklusive doktorander, i nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi vid svenska universitet. Stipendiet kan användas för fältarbete, för att besöka bibliotek eller arkiv eller för samarbete med isländska forskare. Det går inte att söka enbart för konferensdeltagande.

Kungliga Vitterhetsakademian

Globus – Nordisk Kulturfonds nye støtteprogram

Nordisk Kulturfond lancerer et nyt 5-årigt program 2020-2024, der giver kunstnere og kulturudøvere nye muligheder for at søge støtte til projekter, der rækker ud over Norden. Programmet udspringer af et stadigt stigende behov for nye måder at agere uformelt og gradvist mere over grænser. Derfor lancerer fonden den nye globale satsning, som skal udvide perspektivet på nordisk kunst og kultur.

Globus
Globus

Møte den 7. november 2019 i Wien

Wien Universität © Bwag/Wikimedia
Wien Universität © Bwag/Wikimedia

Se programmet her.


Möte i Radison Hotel i Reykjavik 29. mars 2019

Hotel Saga
Möte i Radison Hotel i Reykjavik

 


Stöd för nordiska samarbetsprojekt

Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet (SNU) utlyser under hösten 2018 möjligheten för universitet i världen att söka stöd för nordiska samarbetsprojekt. SNU har även tidigare, fram till 2014, erbjudit detta projektstöd, då med medel från Nordiska ministerrådet. Nu finansieras bidraget nationellt, av medlemsorganisationerna i SNU (UFM, UBS, Stofnun Árna Magnússonar, SIU och SI), som en försöksverksamhet sedan ett år tilbaka.

Formuläret och bilagor skickas senast den 15. oktober 2019

Se mere her