Möte i Helsinki 9. november 2021

Helsinki Senate Square, source Wikipedia Commons

Möte av Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet

Tid: Tisdag den 9:e november 2021 kl. 12.30–16 (finsk tid)

Plats: Helsingfors / Teams

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Godkännande av protokollet från mötet den 8.6.2021
 4. Utvärdering av ansökningarna om stöd till nordiska projekt – Hur lyckades ansökningsprocessen (webbinariet och ansökningsblanketten)
 5. Ekonomi och budget, situationen av 2021 projekt, fördelningsnyckeln till 2022
 6. Tidigare ansökan och rapporter – var ska man bevara dem
 7. Statusrapporter från nationella lektoratsadministrationer
 8. Verksamhetsplanen 2022
 9. Eventuella övriga ärenden
  – Samarbete med systerorganisationer
  – SNUs hemsida
 10. Mötets avslutande