Norden, tillsammans

Finlands förmanskap 2021

Fælles om fremtidensløsninger

Danmarks formannskap 2020

Gode genveje
Islands formandskab 2019

State of the Nordic Region 2018
Rapport fra Nordiska ministerrådet

Ett inkluderende, innovativt och tryggt Norden
Sveriges ordförendeskap 2018.

Framtida nordiskt utbildningssamarbete
Nordiska ministerrådet 2017

Vatten, natur och människor
Program för Finlands ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2016.

Vækst, velfærd og værdier
Ordförandeskapet för de nordiska regeringarnas samarbetsorgan, Nordiska ministerrådet, växlar mellan de fem medlemsstaterna och 2015 är det Danmark som tar över rollen som ordförande i nära samarbete med Grönland och Färöarna. Tillväxt, välfärd och värderingar samt Arktis är rubrikerna för det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2015.

Grokraft – livskraft
Islands formandskabsprogram i Nordisk Ministerråd 2014. I Grokraft – livskraft, Islands formandskabsprogram, lægges der vægt på at udnytte og udbygge de muligheder som ligger i Nordens ressourcer, miljø, viden og menneskelige ressourcer. I formandskabsåret lægges hovedvægten på tre projekter: Nordisk bioøkonomi, Nordisk playliste og Nordisk velfærdsvagt.

Formannsprogrammet
Velferdsstaten i et nordisk perspektiv Norsk formannskapsprogram i Nordisk ministerråd 2012. Det nordiska samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet varar ett år och roterar mellan de fem nordiske länderna. 2012 är det Norge som har ordförandeskapt i Nordiska ministerrådet. I det här programmet presenteras deras prioriteringar för det nordiska samarbetet.

Den nordiska modellen
Global Utmaning har i samarbete med Investor, Nordiska ministerrådet och Föreningen tagit fram skriften The Nordic Way – Den nordiska modellen, inför World Economic Forum, som samlade politiker och företrädare från hela världen, i Davos 25-30 januari. I skriften beskrivs bl a hur väl de nordiska länderna klarat sig genom den senaste finanskrisen och hur den nordiska kapitalismen visar att en väl fungerande stat faktiskt kan stärka marknadsekonomin.

Det gröna Norden – Klimatsmart aktör
Det finska ordförandeskapat för Nordiska ministerrådet 2011

Norden i fremdrift
Det danske formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd 2010

Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid
Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde
om forskning, kultur og uddannelse 2009

Deklaration om nordisk språkpolitik
ANP 2007:746
ISBN 978-92-893-1590-6
Sider: 96
Sprog: Dansk, Finsk, Færøsk, Islandsk, Norsk, sa, Svensk
Gratis

Undervisning i Nordens språk och litteratur vid universitet och högskolor i Norden
Utarbetad av Anna Helga Hannesdóttir och Gitte Mose
TemaNord 2003:507
ISBN 92-893-0867-2
Sider: 59
Sprog: Svensk
Ladda ner publikation

Kvalitetsutveckling av IT-läromaterial dör nordiska språk
Redaktörer Tomi Ylkänen & Maisa Martin
TemaNord 2002:542
ISBN 92-893-0810-9
Sider: 76
Sprog: Svensk

Nordenunvervisning i udlandet
Evaluering af virksomheden i relation til Samarbejdsnævnet