Møde 1. juni 2022 – online

Møde i Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet (SNU)

 Tid:      Onsdag d. 1. juni 2022

Sted:    Online