Møde i København 31. marts 2020

København 1642

Møde i Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet (SNU)

 Tid:       Tirsdag d. 31. marts 2020, 11.30 – 16.30

Sted:    Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bredgade 40, 1260 København K

 

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra mødet d. 7. november 2019 i Wien
  3. Konklusioner fra mødet i Nordisk Ministerråd d. 31. marts
  4. Statusrapporter fra de nationale lektoratsadministrationer
  5. Forslag til ændringer af SNU’s vedtæger (bilag 1)
  6. Formandskab 2021
  7. Nordiske puljemidler 2021, herunder finansiering, tilpasning af retningslinjer og skabelon for begrundelser for reduktion og afslag (bilag 2)
  8. SNU’s pris til ”Årets Institution”
  9. SNU’s hjemmeside
  10. Næste møde