Informasjon om prosjektsøknad:

  • Stöd SNU til nordiska projekt 2020 (på norsk)
  • SNU Nordic Projects information 2020 (på ensk)
  • Application form SNU 2020

Språkpolitik

Språkråd

Websidor


Statsministrene

De nordiske statsministrene vedtok den 20. august 2019 en ny visjon 2030 for Nordisk ministerråd (se også bilaget):https://www.norden.org/da/nyhed/statsministrene-onsker-oget-nordisk-fokus-pa-klimaet

Samarbeidsministrene og budsjettet

Samtidig besluttet de 3 strategiske prioriteringer for Nordisk ministerråd frem til og med 2024. Det er forventningen at disse prioriteringene avspeiles tydelig i budsjettet fremover: https://www.norden.org/da/news/omprioriteringer-i-vente-i-det-nordiske-samarbejde

Kulturministrene

Du har kanskje også sett denne nyheten fra MR-Ks møte den 30. oktober:

https://www.norden.org/da/nyhed/sats-pa-kultur-og-sprog-i-arbejdet-med-visionen

Nordisk råd

Og denne nyheten vedrørende Islands formannskap i Nordisk råd neste år: https://www.norden.org/da/nyhed/silja-dogg-gunnarsdottir-fra-island-ny-praesident-i-nordisk-rad

Utdannings- og forskningsministrene

Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U) la den 30. oktober 2019 fram et revidert samarbeidsprogram for sektoren:https://www.norden.org/da/news/viden-skaber-fremtiden

I det nye samarbeidsprogrammet er språksamarbeidet utfoldet litt mer, og dekker tematisk bredere enn i den foregående periode. Når det gjelder NOSK, så er alt kontraktarbeidet hentet tilbake til NMRS. Midlene som gikk til NOSK, er fordelt på en innsats for små språk, en arbeidsgruppe for tegnspråk, litt mer til Nordkurs og revisjon av språkdeklarasjonen. Når det gjelder det siste ligger vi litt etter skjema. Men den 29-30. november arrangerer vi en ungdomskonferanse om språk på Island, som skal gi innspill til arbeidet.

Når det gjelder budsjettrammene fra 2021, så regner vi med at det kan skje store endringer på budsjettrammene, men sektorens ramme kjenner vi først i februar neste år.

Nedenfor finner du lenker til det nye samarbeidsprogrammet i fire språkversjoner:

PN2019:739

Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for uddannelse og forskning 2019–2023

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5766

PN2019:740

Samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um menntamál og rannsóknir 2019–2023

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5767

PN2019:741

Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerineuvoston yhteistyöohjelma 2019–2023

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5768

PN2019:742

Nordic Co-operation programme for Education and Research 2019–2023

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5769