Stipendier för svenska forskare för studier på Island

Kungliga Vitterhetsakademian

Stipendier för studier på Island kan sökas av forskare, inklusive doktorander, i nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi vid svenska universitet. Stipendiet kan användas för fältarbete, för att besöka bibliotek eller arkiv eller för samarbete med isländska forskare. Det går inte att söka enbart för konferensdeltagande. Se http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag