Helsinki Senate Square, source Wikipedia Commons

Möte i Helsinki 9. november 2021

Möte av Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet Tid: Tisdag den 9:e november 2021 kl. 12.30–16 (finsk tid) Plats: Helsingfors / Teams Dagordning Mötets öppnande Godkännande av dagordning Godkännande av protokollet …